top of page

Általános Szerződési Feltételek

 

 

 

 

1. Adatok

 

Webáruház üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató): 

Olivery  Kft.

Email: info@olivery.net

Telefonszám: +36 20 9703 127 (H-P: 09-17) 

Cím: 2040 Budaörs Boglárka u. 1.

Cégjegyzék szám: 13-09-187303

Tevékenység nyilvántarási száma: 4401, 792

Létesítmény nyilvántartási száma: 205040

Adószám: 25953273-2-13

Bankszámla szám: 12026001-01600411-00100000

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU28-12026001-01600411-00100000

Swift kód: UBRTHUHB

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. - 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 

 

Engedélyező hatóság: 

Budaörsi Önkormányzat

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Email: polgarmester@budaors.hu

 

Felügyeleti szerv: 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Cím: 2030 Érd, Budai út 7/b

Email: erd-elbizt@pest.gov.hu

 

Békéltető testület: 

Pest Megyei Békéltető testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Bp. Pf. 81

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Illetékes bíróságok: 

Budaörsi Járásbíróság

Cím: 2040 Budaörs Koszorú u. 2.

Email: birosag@budaors.birosag.hu

 

Budapest Környéki Törvényszék

1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.

Levelezési cím: 1590 Budapest Pf. 225/3

Email: birosag@budaors.birosag.hu

 

 

2. Általános Szerződési Feltételek

 

A felek közötti szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató a fenti elérhetőségeken áll a weboldalt igénybevevők (továbbiakban Felhasználók) rendelkezésére.

 

A felek jogvita esetén megegyezésre törekednek a Szolgáltató által biztosított csatornákon és csak ezen egyeztetések sikertelensége esetén terelik az ügyet jogi útra.

 

Alapvető rendelkezések:

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2017. október 1. napjától érvényes és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal, weboldalán közzéteszi. 

Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A felhasználó, amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházat igénybe veszi, a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek-et megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni.

A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek minősül. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót

jelenít meg és a minden szempontból pontos megrendelést a vállalt feltételek mellett teljesíti.

 

 

3. Rendelés menete:

 

• A vásárló a kiválasztott (megjelenített) terméket a darabszám meghatározása után kosárba rakja.

• A „Bevásárló kosár megtekintése” gombbal eljut a a részletes kosárhoz. ahol a rendelés ellenőrzése után (itt tudja törölni tételenként a kosár tartalmát és üzenetet is tud mellékelni a vásárlásához) a fizetés gombra kattintva a következő oldalon közölnie kell nevét, szállítási-, email címét és telefonszámát, utána kiválaszthatja a szállítási módot, majd a „Folytatás” gombra kattintva  bankkártya adatait és számlázási címét szükséges megadnia.

• A Vásárló a „Folytatás” gombra kattintva még egyszer ellenőrizheti rendelésének adatait, majd a rendelés feladása gomb megnyomásával tudja elküldeni megrendelését.

 

10 kg feletti bruttó szállítási össztömegű rendelés webáruházban, e-mailen vagy telefonon is lehetséges. Emailen vagy telefonon történő megrendelés esetén Szolgáltató egyedi árajánlatot (fizetési és szállítási feltételeket) biztosít.

 

 

4. Fizetési módok:

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, valamint a csomag bruttó össztömege nem haladja meg a 10 kg-ot, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

Fizetés bankártyával: a vásárolni kívánt  termékek ellenértékének megfizetése webáruházban történő megrendeléskor, bankkártyán keresztül. A teljesítés (a termék kiszállítása/átadása) az áru ellenértékének Szolgláltató bankszámlájára való jóváírása után megy végbe.

Fizetés PayPal-lal: a vásárolni kívánt  termékek ellenértékének megfizetése webáruházban történő megrendeléskor, A PayPal rendszeren keresztül. A teljesítés (a termék kiszállítása/átadása) az áru ellenértékének Szolgláltató bankszámlájára való jóváírása után megy végbe.

 

Fizetés banki átutalással: a vásárolni kívánt termékek ellenértékének kifizetése webáruházban történő megrendeléskor, banki átutalással. A teljesítés (a termék kiszállítása/átadása) az áru ellenértékének Szolgláltató bankszámlájára való jóváírása után megy végbe.

 

Fizetés készpénzben: Csak a Szolgáltató telephelyén történő átvétel esetén lehetséges és kizárólag előzetes időpontegyeztetés alapján történhet.

 

 

6. Szállítás:

 

GLS futárszogálattal, 2-4 munkanap alatt. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

Szállítási díjak:

Kiszállítás 10 kg bruttó össztömegig, bankkártyás fizetéssel: 960 Ft

Kiszállítás 10 kg bruttó össztömegig, banki átutalásos fizetéssel: 1.190 Ft

Kiszállítás 10 kg bruttó össztömegig, készpénzes utánvét esetén: 1.590 Ft

Kiszállítás 10 kg bruttó össztömeg felett bankkártyás vagy banki átutalásos fizetéssel: 1.990 Ft

Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

 

A számlát a kiszállított csomag tartalmazza. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a  termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! 

 

 

7. Személyes átvétel: 

 

Szolgáltató telephelyén személyes átvételre van lehetőség, előzetes időpontegyeztetés alapján, készpénz ellenében. 

 

 

8. Adatbeviteli hibák javítása: 

 

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Felhasználó a megrendelés elküldését követően, email-ben visszaigazolást kap a rendelésről 24 órán belül. 

 

 

9. A megrendelések feldolgozása és az adásvétel teljesítése:

 

Szolgáltató a rendelést elektronikus úton visszaigazolja, jelzi, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő

eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. 

A Szolgáltató késedelme esetén Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

 

10. Elállás joga

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, de kizárólag bontatlan termék esetében.

Az elállási jog gyakorlására álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § e) bekezdése értelmében, a Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Szolgáltató a termék visszaérkezését és az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti feltételek teljesülése esetén, a jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, kivéve a szállítási díjat.

A Szolgáltató visszatérítésnél az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb a vásárlástól számított 14 napon belül visszaküldeni. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket.

A Szolgáltató nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az  áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének nem megfelelő kezelése miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését írásban megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén.

A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet illetve az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ad útmutatást.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

bottom of page